Uutta WIP-tutkimusta

Hannu Tannisen, Matti Tuomalan ja Elina Tuomisen uusi julkaisu “Inequality and Optimal Redistribution“.

From the 1980s onward, income inequality increased in many advanced countries. It is very difficult to account for the rise in income inequality using the standard labour supply/demand explanation. Fiscal redistribution has become less effective in compensating increasing inequalities since the 1990s. Some of the basic features of redistribution can be explained through the optimal tax framework developed by J. A. Mirrlees in 1971. This Element surveys some of the earlier results in linear and nonlinear taxation and produces some new numerical results. Given the key role of capital income in the overall income inequality, it also considers the optimal taxation of capital income. It examines empirically the relationship between the extent of redistribution and the components of the Mirrlees framework. The redistributive role of factors such as publicly provided private goods, public employment, endogenous wages in the overlapping generations model and income uncertainty are analysed.

IIPF.n 74. vuosikokous 21.–23.8.2018

Tampereella on 21.-23.8.2018 maailmanlaajuisen julkistaloustieteen seuran, IIPF:n 74. vuosikokous. The International Institute of Public Finance (IIPF) on maailmanlaajuinen julkistaloustieteen tutkijoiden organisaatio, jolla on noin 750 jäsentä yli 50 maasta.

Useat STN-WIP:n tutkijat ovat edustaneet Tampereen yliopistoa järjestämistoimikunnassa. Kokouksessa on keskiviikkona 22.8. klo 13:30–15:30 erityissessio STN-WIP-hankkeen johtajalle professori Matti Tuomalalle.

Siinä esiintyvät professorit, Vidar Christianssen (University of Oslo) ja Ravi Kanbur (Cornell University). Vidar ja Ravi ovat kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita ja Matin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja kanssakirjoittajia teemoissa, jotka käsittelevät mm. verotusta ja tulonjakoa.

WIP-hankkeelle jatkorahoitus

WIP-hanke on saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta 2,6 miljoonan euron jatkorahoituksen. Hankkeen toiminta jatkuu vuoden 2021 huhtikuun loppuun.

Konsortiomme on tavoitteidensa mukaisesti selvittänyt eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä on muovannut. Olemme tuottaneet uutta tutkimustietoa eriarvoisuuden lähteistä koko elinkaaren ajalta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta. Olemme laajentaneet tulojen uudelleenjaon perusmallia tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita. Olemme tuottaneet myös uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteidenkehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi olemme arvioineet nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.

Share