• Ilpo Suoniemi: Terveys: näkökulmia tulojen uudelleenjakoon ja sosiaalivakuutukseen. Terveystaloustieteenpäivät, Helsinki, 2.2.2018.
 • Marja Riihelä & Ilpo Suoniemi: Miksi Suomen tuloerot ja köyhyys ovat kääntyneet kasvuun? Vapaus valita toisin, Helsinki, 27.11.2017.
 • Marja Riihelä & Ilpo Suoniemi: tuloerojen kehityksestä vuosina 1990–2015. Sosiaalipolitiikan päivät, Jyväskylä 26.10.2017.
 • Ilpo Suoniemi: Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland, The 73rd Congress of the International Institute of Public Finance, Tokio, 20.8.2017.
 • Marja Riihelä & Matti Tuomala: Polarisaatio: Köyhyys, vauraus ja “keskiluokka”, Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Ilpo Suoniemi: Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Hannu Tanninen (TaY), Matti Tuomala & Elina Tuominen: Veblen-ilmiö, tuloerot ja julkisen sektorin koko. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Petri Roikonen (HY) & Sakari Heikkinen: Income Inequality in Finland, 1865–1926 . Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Terhi Ravaska (PT): Finnish top income shares and mobility by gender – A peek into unique tax registers. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Signe Jauhiainen (Kela), Terhi Maczulskij & Henna Busk: The effects of preparatory education for vocational training – A research plan. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Petri Böckerman (PT, TuY) & Jari Vainiomäki: Tasks and changes in occupational wages and employment. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Merja Kauhanen (PT), Jouko Nätti & Satu Ojala: Temporary work and subsequent earnings. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 8.6.2017, WIP-sessio, Jyväskylä.
 • Terhi Maczulskij: The long-term labor market consequences of risky health behaviors, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Ulla Kinnunen: Self-rated work ability as a predictor of register-based disability pension: a three-year follow-up study, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Merja Kauhanen: The impact of temporary work on subsequent earnings, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Ilpo Suoniemi: Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Terhi Ravaska: Finnish top income shares and mobility by gender: A peek into unique tax registers, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Petri Roikonen & Sakari Heikkinen: Income Inequality in Finland 1864-1926, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Vidar Christiansen: Taxation in a unionised economy, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Thomas Gaube: Efficiency Gains from Tagging, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Håkan Selin: Income Creation and/or Income Shifting? The Intensive vs. the Extensive Shifting Margins, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Elina Tuominen: Inequality, redistributional preferences, and the extent of redistribution, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Jarkko Harju: Empirical modeling of labor supply and participation decisions, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Tuuli Paukkeri: Does information increase the take-up of welfare benefits? Evidence from a new benefit program, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Ohto Kanninen: Utility in the real world: Application to optimal social insurance, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Markus Jäntti: The expansion of public daycare and the importance of family background for economic status in Finland and Sweden — preliminary findings, WIP Workshop 4.–5.5.2017, Helsinki.
 • Merja Kauhanen: Määräaikaisen työn vaikutus myöhempään tulokehitykseen. Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi 11.4.2017.
 • Ilpo Suoniemi: Miten ja miksi tulo- ja varallisuuserot periytyvät? Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi, Helsinki, 11.4.2017.
 • Matti Tuomala: Suomi 2030, Synergos-koulutus 5.4.2017, Tampereen yliopisto.
 • Petri Böckerman, Mika Haapanen & Christopher Jepsen: AMK-koulutuksen vaikutukset työmarkkinoilla 3.3.2017
 • Ilpo Suoniemi: Sukupolvien välinen tuloliikkuvuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo Suomessa, PT, Helsinki, 22.2.2017.
 • Ilpo Suoniemi: Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 16.2.2017
 • Matti Tuomala: Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta?, STN vuosiseminaari “Rakkaudesta tieteeseen” 14.2.2017, Helsinki.
 • Merja Kauhanen (Terhi Maczulskij):Työllisyyden polarisaatio – mihin supistuvista, rutiininomaisista ammateista liikutaan? – posteri  Rakkaudesta tieteeseen tapahtuma 14.2.2017.
 • Ohto Kanninen (Petri Böckerman, Ilpo Suoniemi): Optimaalinen Sairauspäivärahajärjestelmä, PT, Helsinki, 25.1.2017.
 • Matti Tuomala: Miksi tulojen uudelleenjakoa tarvitaan?, Tasa-arvoisempi tulevaisuus -tapahtuma 19.12.2016, Helsinki.
 • Ilpo Suoniemi: WIP-konsortion esittely Musiikkitalolla 19.12.2016.
 • Merja Kauhanen: Työmarkkinoiden murros – yksilön näkökulma, Vaikuttajaseminaari: Uuden työn tehdas, Helsinki 30.11.2016.
 • Matti Tuomala: Tuloerot ja talouskasvu, Suhdanneklubi 15.11.2016, Tilastokeskus, Helsinki.
 • Matti Tuomala: Varallisuus kasautuu yhä harvemmille, näkyykö kapitalismin murros Suomessa?, Uudenmaan Sosiaalidemokraattien 110-vuotisjuhlaseminaari 12.11.2016, Espoo.
 • Ilpo Suoniemi: Income dynamics and risk over the working life: income insurance from taxes and cash transfers in 1995–2012. Tampere 10.–11.11.2016.
 • Merja Kauhanen (Terhi Maczulskij): Job polarization: where do workers from declining routine jobs go?, The Eight Nordic Working Life Conference, Tampere 2.–4.11.2016.
 • Merja Kauhanen: The impact of temporary work on subsequent earnings, The Eight Nordic Working Life Conference, Tampere 2.–4.11.2016.
 • Marja Riihelä, Risto Sullström & Matti Tuomala: Polarisaatiosta: Köyhyys ja vauraus katsottuna mediaanin näkökulmasta, Sosiaalipolitiikan päivät, Turku 27.–28.10.2016.
 • Ilpo Suoniemi: Income dynamics and risk over the working life: income insurance from taxes and cash transfers 2001–2008. Sosiaalipolitiikanpäivät, Turku 27.–28.10.2016.
 • Merja Kauhanen (Terhi Maczulskij): Job polarization: where do workers from declining routine jobs go?, Sosiaalipolitiikan päivät, Turku 27.–28.10.2016.
 • Matti Tuomala: Julkisrahoitteiset palvelut osana uudelleenjako- ja hyvinvointijärjestelmää, Synergos-koulutus 3.10.2016, Helsinki.
 • Matti Tuomala: Optimal Income Taxation When Top Income Inequality Increases, 22.9.2016 SIEP, LECCE, Italia.
 • Merja Kauhanen (Terhi Maczulskij): Job polarization: where do workers from declining routine jobs go?, 4th International TASKS Conference,Labor Market Adjustments to Digitization and the Future of Work, Mannheim, 7.–9.9.2016.
 • Merja Kauhanen (Terhi Maczulskij): Job polarization: where do workers from declining routine jobs go?, 56th ERSA Conference, Vienna, 24.8.–26.8.2016.
 • Ilpo Suoniemi: Income Mobility, Dynamics And Risk Over The Working Life: Income Insurance From Taxes And Cash Transfers In 2001–2008. 72nd Annual Congress of the International Institute of Public Finance, Lake Tahoe Nevada, USA 9.–11.8.2016.
 • Ilpo Suoniemi: Kommenttipuheenvuoro: Mathias Dolls, Clemens Fuest ja Andreas Peichl ja Christian Wittneben, Automatic Stabilization and Labor Supply”. 72nd Annual Congress of the International Institute of Public Finance, Lake Tahoe Nevada, USA 9.-11.8.2016.
 • Ilpo Suoniemi: ”Thomas Piketty ja Pääoman Comeback”, Avoimen yliopiston verkkokurssi, Talouspolitiikan modernit klassikot, kesä 2016.
 • Merja Kauhanen: Politiikkasuositukset rakenteellisen muutoksen oloissa, Työllisyyspaketti –työryhmän tutkijatapaaminen, Työ- ja elinkeinoministeriö, 14.6.2016.
 • Matti Tuomala: Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka, Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari 1.6.2016, WIP-sessio.
 • Ilpo Suoniemi: Income mobility, dynamics and risk over the working life: income insurance from taxes and cash transfers in 2001–2008. Jyväskylän taloustutkijoiden kesäseminaari, WIP-sessio, 1.6.2016, Jyväskylä.
 • Petri Böckerman (Ohto Kanninen, Ilpo Suoniemi): A kink that makes you sick: the incentive effect of sick pay on absence. Annual Conference of the Royal Economic Society, Brighton, 21.3.–23.3. 2016.
 • Merja Kauhanen: Määräaikaisen työn vaikutus myöhempään työuraan, SAK:n liittojen työelämän kehittäjien ja tutkijoiden kokous, 22.3.2016.
 • Merja Kauhanen: Työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n seminaari, Helsinki, 15.2.2016.
 • Ilpo Suoniemi: WIP-konsortion esittely Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa 10.2.2016 (poster –sessio) yhdessä konsortion johtajan professori Matti Tuomalan kanssa.
 • Ilpo Suoniemi: “Angus Deaton ja kysyntätutkimus: talousteorian ja tilastotieteen soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisuun”, kommentti Markus Jäntin talousnobelisti Angus Deatonin esittelyyn, Taloustieteellinen yhdistys, Helsinki 26.10.2015.
 • Merja Kauhanen: Tilannekuva: Mitä Suomen työmarkkinoille on tapahtumassa? Kättä päälle- ratkaisutyöpaja, Hanasaari , Helsinki, 19.10.2015.
 • Ilpo Suoniemi: “Redistribution: of what, to whom and how”, kommentti Johanna Möllerströmin esitykseen “Changing demographics and the demand for redistribution” by, Nordic Economic Policy Review Conference, Helsinki 8.10.2015.
 • Ohto Kanninen (Petri Böckerman, Ilpo Suoniemi): A Kink that Makes You Sick: the Effect of Sick Pay on Absence in a Social Insurance System, The 11th World Congress of the Econometric Society 19.8.2015, Montreal.
 • Ilpo Suoniemi (Petri Böckerman, Ohto Kanninen): A Kink that makes You sick , The 71st Congress of the International Institute of Public Finance, Dublin August 22, 2015.
 • Ilpo Suoniemi: Comments on “Quality differences of upper secondary schools in Finland” by Kortelainen, Pääkkönen and Pursiainen, The 71st Congress of the International Institute of Public Finance, Dublin August 22, 2015.
 • Ohto Kanninen (Petri Böckerman, Ilpo Suoniemi): A Kink that Makes You Sick: the Effect of Sick Pay on Absence in a Social Insurance System, Fourth SOLE/EALE World Conference 26.6.2015, Montreal.
Share