The 74th IIPF Annual Congress

The 74th IIPF Annual Congress will be in Tampere, Finland on August 21–23, 2018. The International Institute of Public Finance (IIPF) is the world organization of public finance economists, comprising approximately 750 members from over 50 countries.

Researchers working in STN-WIP have been well-represented in the Local organizing committee. There is a Special Session on the occasion of Matti Tuomala’s retirement, on Wednesday, 1:30pm–3:30pm, with papers by professors Vidar Christianssen (University of Oslo) and Ravi Kanbur (Cornell University). Vidar and Ravi are internationally renowned researchers and established collaborators and coauthors to Matti in e.g. optimal taxation and inequality studies.

 

WIP-hankkeelle jatkorahoitus

WIP-hanke on saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta 2,6 miljoonan euron jatkorahoituksen. Hankkeen toiminta jatkuu vuoden 2021 huhtikuun loppuun.

Konsortiomme on tavoitteidensa mukaisesti selvittänyt eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä on muovannut. Olemme tuottaneet uutta tutkimustietoa eriarvoisuuden lähteistä koko elinkaaren ajalta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta. Olemme laajentaneet tulojen uudelleenjaon perusmallia tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita. Olemme tuottaneet myös uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteidenkehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi olemme arvioineet nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.

Share