Tulo- ja varallisuuserojen kehitys Suomessa viime vuosikymmeninä

Kalevi Sorsa -säätiön elokuussa julkaisemassa Eriarvoisuuden tila 2020 -raportissa luodaan katsaus sosioekonomiseen eriarvoisuuteen, rasismiin ja syrjintään Suomessa tuoreimpien tilastojen ja aineistojen valossa. Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP) -hankkeen Matti Tuomala ja Marja Riihelä pohtivat Suomen viime vuosikymmeninä kasvaneita tulo- ja varallisuuseroja. Kirjoitus pohjautuu raportin ensimmäiseen lukuun.

Share