Tulo- ja varallisuuserojen kehitys Suomessa viime vuosikymmeninä

Kalevi Sorsa -säätiön elokuussa julkaisemassa Eriarvoisuuden tila 2020 -raportissa luodaan katsaus sosioekonomiseen eriarvoisuuteen, rasismiin ja syrjintään Suomessa tuoreimpien tilastojen ja aineistojen valossa. Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP) -hankkeen Matti Tuomala ja Marja Riihelä pohtivat Suomen viime vuosikymmeninä kasvaneita tulo- ja varallisuuseroja. Kirjoitus pohjautuu raportin ensimmäiseen lukuun.

Share

Köyhyys on pitkittynyt Suomessa

Suomalaiset ja kansanväliset virastot ja tutkimuslaitokset julkaisevat kansainvälisiä vertailuita tulonjaosta ja köyhyydestä. Suomessa ja monissa muissakin maissa vertailut perustuvat vuosittaisiin poikkileikkaustilanteen tietoihin. Poikkileikkaustiedot eivät pysty paljastamaan köyhyyden dynamiikkaa ja kestoa. On kokoaan eri asia olla köyhä yhden vuoden ajan kuin elää köyhyydessä vuosikymmenen ajan tai pidempään. Siksi poikkileikkaustilanteen lisäksi tarvitaan pitkittäistarkasteluita. Pitkittäistarkastelut ovat erityisen tärkeitä nyt, kun käydään selvittämään koronapandemian pitkäaikaisia tulonjako- ja köyhyysvaikutuksia ja arvioimaan, miten pitkän varjon pandemia suomalaiseen yhteiskuntaan jättää.

Share