Työ | Tasa-arvo | Julkisen | vallan | politiikka

Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Tieto tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien (koulutus, terveydenhoito, sosiaaliturva) rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään tuloloukut. Tutkimme työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuuntia ja seurauksia.

Tiedustelut Yhteydenotot
Mukana olevat organisaatiot
Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka

Tutkimuslohkot

Collaborators and scientific counsellors

 

Ravi Kanbur, professor of Economics, Cornell University

Vidar Christiansen, professor of Economics, University of Oslo

Rolf Aaberge, Statistics Norway

Extensions in optimal redistribution models
Inequalities and well-being
Multidimensional poverty, social mobility, and aversion to income fluctuations
Change, inequality and the labour market
Challenges for social, active labour market and education policies
Strateginen tutkimus

Tavoitteet

This research project will address a wide range of inequalities and how these are modified by public policy in the short run and over a life-cycle. This information is a crucial input to government’s decision how to finance the welfare system and redistribute income while maintaining incentives to work and avoiding poverty traps. The project is divided into five strands. On the basis of new knowledge we can state what are the lessons for policies in order to reduce inequalities.

Extensions in optimal redistribution models

We study extensions to the basic optimal redistribution model ála Mirrlees (1971). The extensions include the choice between the channels of finance and redistribution (cash or in kind), and design …

Share

Inequalities and well-being

We investigate inequality developments using multidimensional and lifetime perspectives, and how they have evolved under different market pressures and in particularly, in response to policy changes. Team leader: Professor Sakari Heikkinen, University …

Share

Multidimensional poverty, social mobility and aversion to income fluctuations

We will provide detailed information on the dynamics of inequality, poverty, and health over a period with substantial changes in the Finnish economy and relate these to the changes in the …

Share

Change, inequality and the labour market

We provide extensive new evidence on trends in job polarisation and its consequences at individual, firm, regional and aggregate level in Finland, including inequality through unemployment and inactivity. Team leader: Professor …

Share

Challenges for social, active labour market and education policies

We evaluate how effective present day social policies are to meet ‘new social’ risks and new forms of employment, we use microsimulation with a discrete-choice labour supply model to study the …

Share
Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka

Kirjoituksia

Tuloerojen ja köyhyyden kasvu näkyy myös tilastoissa

Tuloerojen kehitystä on tutkittu enimmäkseen vuositulojen perusteella. Laaja yksimielisyys on siitä, että vuosituloihin perustuvien tuloerojen ja köyhyystarkastelujen rinnalle on tuotettava tietoa yksilöiden ja kotitalouksien pitkän aikavälin tuloista ja siihen liittyvistä …

Share

Alaston totuus mahdollisuuksien tasa-arvosta

Talousnobelisti Milton Friedman piti ”mahdollisuuksien tasa-arvoa” ensiarvoisena. Teoksessaan Capitalism and Freedom (1962), hän kirjoitti: ”Tarkastellaan kahta yhteiskuntaa, joissa vuositulojen jakauma on sama. Ensimmäisessä on paljon liikkuvuutta ja muutosta, jonka seurauksena …

Share
Julkaisut

Tilastoja

1
Policy brief
22
Blogit
16
Muut julkaisut
4
Työpaperit
7
Tieteelliset artikkelit
1
Kirjat
62
Esitelmät
3
Lausunnot